Heinrich Ilmari Rautio

Kevättalvi lepsämänjoella
Late winter by river Lepsämä
51x49 cm, öljymaalaus - oil on canvas, 1998

         

         

Paratiisigalleria
Paradise Gallery

  Lepsämänjoki
River of Lepsämä
Maalaukset
Paintings
Kauppa
Shop